Overslaan en naar de inhoud gaan

WK wielrennen : zijn jouw werven toegankelijk?

WK

Van 19 tot en met 26 september 2021 vindt het WK wielrennen plaats in verschillende Vlaamse steden, waarbij Leuven een hoofdrol speelt. Dit brengt heel wat logistiek met zich mee waardoor het mogelijk is dat heel wat ondernemingen en werven niet toegankelijk zullen zijn.

Indien je jouw personeel hierdoor niet kan tewerkstellen, kan je hen, mits naleving van bepaalde formaliteiten, tijdelijk werkloos stellen ingevolge overmacht (dit betreft geen tijdelijke werkloosheid overmacht corona). Gedurende deze periode kunnen de werknemers in principe een uitkering ontvangen van de RVA. De directeur van het werkloosheidsbureau van de RVA zal een beslissing nemen omtrent de aanvraag.

De volgende voorwaarden dienen vervuld te zijn:

  • De werknemers kunnen maar tijdelijk werkloos gesteld worden voor een volledige arbeidsdag. Indien jouw onderneming slechts een deel van de dag onbereikbaar is, is het helaas niet mogelijk om beroep te doen tijdelijke werkloosheid ingevolge overmacht. In dit geval zal de werknemer aanspraak kunnen maken op gewaarborgd dagloon;
  • De overmacht maakt de verdere uitvoering van de arbeidsovereenkomst volledig onmogelijk. Het is dus niet voldoende dat de uitvoering ervan enkel bemoeilijkt wordt of duurder uitvalt;
  • De aanvraag moet voldoende gemotiveerd worden om verder onderzoek door de RVA te vermijden.

Hoe jouw aanvraag indienen?

Je kan een overmachtsaanvraag doen en er bv. de aankondiging van de gemeente met parcours mailen. Van zodra de RVA de mail ontvangt met de concrete gegevens over de werkgever en de werknemers en de omstandige uitleg betreffende de overmacht, zal het voorgelegd worden aan de directeur van het werkloosheidbureau voor beslissing.

Je mag de aanvraag mailen naar tijdelijkewerkloosheid.leuven@rvaonem.fgov.be (regio Leuven);
tijdelijkewerkloosheid.vilvoorde@rvaonem.fgov.be (regio Halle-Vilvoorde);
tijdelijkewerkloosheid.brussel@rvaonem.fgov.be (Brussels Hoofdstedelijk gewest).

Vragen ?

Contacteer Saskia Smout

Juridisch adviseur

T 016 22 40 84

Stuur een mail