Overslaan en naar de inhoud gaan

Wijzigingen verplaatsingsvergoedingen PC 124 per 1 september 2023

Verplaatsingsvergoeding

Zoals bepaald in het sectoraal akkoord van het PC 124, zijn op 1 september de volgende wijzigingen in voege getreden wat betreft de tussenkomst in de verplaatsingskosten voor het woon-werkverkeer:

  • Toekenning van de mobiliteitsdag vanaf 30.000 km/jaarbasis (voorheen 43.000 km);
  • Verhoging bedrag mobiliteitsvergoeding chauffeur die alleen rijdt: +0,035 euro/km;
  • Verhoging fietsvergoeding (overeenstemming met cao 164): 0,27 euro/km (i.p.v. 0,24).

Op onze webpagina werd de toelichtingsnota over de tussenkomsten in de verplaatsingskosten in het PC 124 geactualiseerd. Het nieuwe barema B (aangepaste mobiliteitsvergoeding chauffeur alleen) en een aangepaste tool voor de berekening van de mobiliteitsvergoeding (september – december 2023) zijn eveneens beschikbaar.

De tussenkomsten voor de bedienden PC 200 en voor de arbeiders PsC 149.01 (elektriciens) blijven momenteel nog ongewijzigd.