Overslaan en naar de inhoud gaan

Reprobel: nieuw kaderovereenkomst met voordelen voor onze leden

Reprobel

Maak gebruik van dit ledenvoordeel.

Reprobel is de beheersmaatschappij die de vergoeding int voor fotokopies, prints en/of digitaal hergebruik van beschermde werken. Deze werken zijn originele creaties van een auteur in een bepaalde vorm, zoals journalistieke, wetenschappelijke en letterkundige teksten, foto’s, infografieken, kaarten, technische tekeningen, etc.

Ondernemingen hebben of zullen een mail of briefwisseling ontvangen van Reprobel om in de loop van de komende weken over te willen gaan tot aangifte met het oog op het betalen van de vergoeding in kwestie.

De Confederatie Bouw heeft voor haar leden zeer recent een akkoord afgesloten met Reprobel voor het referentiejaar 2021, waarbij gunstige forfaitaire tarieven werden overeengekomen voor fotokopies, prints en/of digitaal hergebruik van beschermde werken. Als je als lid van de Confederatie Bouw hierop intekent, ben je in orde voor de vergoeding die verschuldigd is voor de auteursrechtelijk beschermde documenten.

Wat moet je concreet doen voor 30 april 2022?

  1. Indien jouw onderneming geen auteursrechtelijk beschermde werken fotokopieert, print en/of digitaal hergebruikt: je hoeft geen vergoeding te betalen.
  2. Indien jouw onderneming wél auteursrechtelijk beschermde werken fotokopieert, print en/of digitaal hergebruikt: je kan ervoor kiezen om op het onlineportaal van Reprobel een standaardaangifte te doen.

Hierdoor teken je in op de kaderovereenkomst die werd afgesloten tussen de Confederatie Bouw en Reprobel en kan gebruik gemaakt worden van het voordeeltarief via de kortingscode toegekend aan de leden van de Confederatie Bouw. Om deze code te verkrijgen kan je contact opnemen met de lokale contactpersonen bij de Confederatie Bouw. 

In geval van vragen kan je steeds contact opnemen met ingrid.dentandt@confederatiebouw.be