Overslaan en naar de inhoud gaan

Reglementaire vereenvoudiging voor zorgunits

Stido

De Vlaamse regering heeft onlangs een ontwerpdecreet definitief goedgekeurd dat het plaatsen van een tijdelijke zorgunit reglementair vereenvoudigd.

De Vlaamse regering heeft onlangs een ontwerpdecreet definitief goedgekeurd dat het plaatsen van een tijdelijke zorgunit reglementair vereenvoudigd. Dit komt tegemoet aan de wens van heel wat ouderen en zorgbehoevenden om langer in een vertrouwde omgeving te verblijven. Daarnaast is het ook een opsteker om de schaarse beschikbare ruimte efficiënt in te zetten. Met de nieuwe regeling volstaat het te voldoen aan de meldingsplicht waardoor men niet langer verplicht is een omgevingsvergunning aan te vragen. Nu het ontwerpdecreet alvast door de Vlaamse regering is goedgekeurd, is de volgende stap dat hierover gestemd wordt in het Vlaams Parlement.

afbeelding ©Stido