Overslaan en naar de inhoud gaan

Recuperatie gewaarborgd loon zonder ziektebriefje

Gewaarborgd loon

NIEUW!

Sinds eind november 2022 hebben je werknemers de mogelijkheid om maximaal drie keer per kalenderjaar afwezig te zijn wegens ziekte, zonder dat ze een geneeskundig getuigschrift moeten bezorgen voor hun eerste dag afwezigheid. Is een werknemer bijvoorbeeld twee dagen ziek, dan hoeft hij of zij alleen voor de tweede dag een ziektebriefje te bezorgen. Is hij slechts één dag ziek dan hoeft hij helemaal geen ziektebriefje te bezorgen. Indien je onderneming minder dan 50 werknemers telt, kan je toch voor élke dag afwezigheid een ziektebriefje vragen, maar dan moet je dat wel uitdrukkelijk voorzien in je arbeidsreglement.

Ondernemingen die onder PC214 vallen en minder dan 20 werknemers (arbeiders, bedienden, leercontracten, stagiaires,…) tellen, kunnen het gewaarborgd loon dat zij aan de arbeiders moeten betalen tijdens hun afwezigheid wegens ziekte, recupereren. Daarvoor kunnen ze gratis aansluiten bij het Patronaal Vereveningsbureau Brabant (PVB Brabant). Tot voor kort, kon je het gewaarborgd loon voor de eerste dag ziekte enkel recupereren, indien je effectief een ziektebriefje had ontvangen van je arbeider.

Sinds 01.04.2023 moet je bij PVB Brabant geen medisch attest meer indienen voor de eerste dag afwezigheid van je arbeider, zodat je in elk geval het gewaarborgd loon voor de volledige periode van afwezigheid kan recupereren. Dit kan maximum 3 keer per jaar. Opgelet, je moet de ziekteperiode wel binnen de 2 werkdagen schriftelijk melden aan PVB Brabant. Je stuurt een e-mail naar opc.brabant@groups.be met volgende gegevens:

  • de naam en het KBO-nummer van de werkgever.
  • de naam en het rijksregisternummer van de zieke arbeider.
  • de datum van arbeidsongeschiktheid zonder attest.
  • of het om de 1ste, 2de of 3de melding van arbeidsongeschiktheid zonder attest gaat, voor die werknemer in het lopende kalenderjaar.

Was één van je arbeiders sinds 01.04.2023 afwezig wegens ziekte zonder medisch attest, dan kan je die afwezigheid uitzonderlijk nu toch nog melden. Omdat deze regeling nieuw is, zal er immers voor de maanden april en mei soepel worden omgegaan met de indiendingstermijn van 2 werkdagen.  

Voor afwezigheden mét ziektebriefje, blijft de bestaande indieningstermijn van 5 werkdagen van toepassing.

 

Nog niet aangesloten bij PVB Brabant? Bekijk hier aan welke voorwaarden je moet voldoen. Vervolgens kan jij je aanvraag indienen om gratis aan te sluiten.

Saskia Smout