Overslaan en naar de inhoud gaan

Is jouw onderaannemer in orde met zijn verplichte basisveiligheidsopleiding?

Veiligheid

Sinds 15.04.2023 moeten alle personen die handenarbeid uitvoeren op werven verplicht een veiligheidsopleiding volgen. Deze verplichting geldt zowel voor arbeiders (ongeacht het paritair comité) als voor zelfstandigen, en ook voor buitenlandse werkkrachten. Er geldt wel een vrijstelling voor mensen met voldoende ervaring.

Als hoofdaannemer ben je verplicht om na te gaan of jouw onderaannemers in orde zijn. De personen die niet in orde zijn, moet je de toegang tot de werf weigeren.

De inspectiediensten hebben aangekondigd dat zij de controles aan de top van de aannemingsketen zullen doen. Dat betekent dus concreet dat je als hoofdaannemer zal moeten kunnen aantonen dat al jouw onderaannemers en sub-onderaannemers in orde zijn. Bij zo’n controle zullen effectieve bewijsstukken moeten kunnen voorgelegd worden. Een door de onderaannemers zelf opgestelde “verklaringen op eer” zal niet worden aanvaard. De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg plaatste een FAQ online en stelt ook de opname en de slides van een eerder gegeven webinar ter beschikking op haar website.

Naar aanleiding van deze nieuwe verplichting heeft Embuild twee modelclausules uitgewerkt. De eerste is een clausule die de hoofdaannemer kan toevoegen aan zijn offerte-aanvraag, om de onderaannemer te wijzen op zijn verplichting. De tweede modelclausule is een clausule die kan toegevoegd worden aan het onderaannemingscontract. Onze leden kunnen beide modellen vinden op onze website.

Zijn je onderaannemers nog niet in orde met de verplichte veiligheidsopleiding? Verwijs hen dan zeker door naar onze Embuild Academy. Wij organiseren de nodige opleidingen niet alleen in het Nederlands en het Frans, maar ook in andere talen zoals het Roemeens, Portugees, Pools,...