Overslaan en naar de inhoud gaan

Coronapremie en ecocheques

Premie

Bestel ze tijdig !

In de verschillende paritaire comités werden CAO’s ondertekend in uitvoering van de sectorale akkoorden. Deze akkoorden voorzien onder andere in de verplichte uitkering van een coronapremie (onder de vorm van consumptiecheques) met een zeer krappe deadline. Je kan dus best zo snel mogelijk de cheques bestellen bij jouw vertrouwde leverancier.

We vatten het voor jou hieronder kort samen.
 
Aan de arbeiders in Paritair Comité 124 dient het volgende toegekend te worden op uiterlijk op 15.12.2021:

 • een coronapremie onder de vorm van elektronische consumptiecheques, bestaande uit een basispremie van 150 euro voor alle arbeiders en een supplementaire premie van 150 euro als de onderneming in 2020 geen verlies gemaakt heeft (code 9901). De arbeiders hebben enkel recht indien ze minstens 1 dag effectieve tewerkstelling tellen in het 2e kwartaal 2020 en nog in dienst zijn op het ogenblik van uitbetaling. Indien de werkgever een hogere coronapremie wenst uit te keren, mag die maximum van 500 euro bedragen en moet dit  geregeld worden in een ondernemingscao of, bij gebrek aan syndicale delegatie, in een schriftelijke individuele overeenkomst met de arbeider.
 • een eenmalige premie van 130 euro onder de vorm van elektronische ecocheques, op voorwaarde dat de arbeider in 2021 (tot en met de datum van 15 december 2021), minstens 1 dag gewerkt heeft of een gelijkgesteld loon heeft ontvangen (gewaarborgd loon ziekte of moederschapsverlof). De arbeider die op 15 december 2021 niet meer in dienst is bij een werkgever PC 124, maar voldoet aan de voorwaarden, heeft recht op 130 euro ecocheques ten laste van de laatste werkgever PC 124 bij wie hij in dienst geweest is vóór 15 december 2021.
  Opgelet, deze ecocheques staan los van de ecocheques die de arbeiders elk jaar in het voorjaar krijgen.

Ook in het Paritair comité 200 voor de bedienden is er een coronapremie voorzien, maar hier zijn de voorwaarden strenger. De coronapremie moet aan de bedienden op uiterlijk 31.12.2021 worden toegekend, als volgende voorwaarden zijn vervuld :

 • Er moet positieve bedrijfswinst zijn gemaakt (code 9901) in 2019 én in 2020.
 • De omzet (code 70) of brutomarge (code 9900) moet in 2020 min. met 5% gestegen tov 2019 zijn.
 • Het bedrag van de coronapremie hangt af van de omzetstijging:
  o    Is er een omzetstijging van meer dan 5% dan bedraagt de premie 125 euro.
  o    Is er een omzetstijging van meer dan 10% dan bedraagt de premie 250 euro.
 • De premie wordt betaald aan de bedienden die in dienst zijn op 30 november 2021, a rato van hun prestaties tussen 01.12.2020 en 30.11.2021. 
 • Wil je je bedienden een hogere coronapremie toekennen (max. 500 euro), dan raden we je aan om daarover een individuele overeenkomst af te sluiten.

In het Paritair Comité 149.01 moet aan alle arbeiders een coronapremie van 300 euro toegekend worden en daarbovenop 100 euro extra premie indien er geen bedrijfsverlies was in 2020. De arbeiders hebben enkel recht indien ze minstens 1 dag effectieve tewerkstelling tellen in het 2e kwartaal 2020 en nog in dienst zijn op 30.11.2021. Er geldt een proratisering voor deeltijdse arbeiders.

Vragen ?

Contacteer Saskia Smout

Juridisch adviseur

T 016 22 40 84

 

Stuur een mail