Overslaan en naar de inhoud gaan

Onbetaalde factuur van consument? Pas zo snel mogelijk je algemene voorwaarden aan!

Achterstallen

Vanaf 1 september 2023 zullen ondernemingen die werken uitvoeren voor een consument rekening moeten houden met nieuwe regelgeving.

De wet van 4 mei 2023 verplicht ondernemingen immers om in geval van laattijdige betaling van een factuur door een consument o.m.:

  • een eerste gratis herinnering te versturen en
  • een wachttermijn van minstens 14 kalenderdagen te respecteren

vooraleer verwijlintresten en/of schadevergoeding te kunnen eisen.

De inhoud van de herinnering moet een minimum aantal gegevens bevatten, zodat een gewone commerciële rappel niet voldoende zal zijn. Bovendien worden de verwijlsinteresten en schadevergoeding voortaan ook wettelijk beperkt.

De nieuwe wet zal in werking treden:

  • vanaf 1 september 2023 voor nieuwe contracten
  • vanaf 1 december 2023 voor bestaande contracten

Het voorgaande betekent dat ondernemingen hun algemene voorwaarden en contractbepalingen met consumenten moeten aanpassen conform de nieuwe regels. Doet de onderneming dat niet, dan riskeert deze dat de contractuele intresten en schadevergoedingen niet van toepassing zullen zijn, dan wel dat strafrechtelijke sancties kunnen toegepast worden bij het overschrijden van de limieten van de wet.

Deze wet heeft een belangrijke impact voor elke onderneming in zijn relatie met de klant-consument. Embuild betreurt ten zeerste dat de overgangsregeling zo kort is en de administratieve lasten voor ondernemingen meer en meer verzwaren.

Embuild adviseert om zo snel mogelijk nazicht te doen van je algemene voorwaarden en gebruik te maken van de clausules die door haar werden opgemaakt, alsook een model van kosteloze betalingsherinnering en een informatienota. Voor alle bijkomende info en vragen zal inzake een webinar worden georganiseerd op woensdag 30 augustus.