Overslaan en naar de inhoud gaan

Interestvoet betalingsachterstand van 8% naar 10,5 %

Stijging interestvoet betalingsachterstand

Wanneer een factuur tussen twee ondernemingen te laat wordt betaald, is er volgens de wet op de betalingsachterstand automatisch een verwijlintrest verschuldigd. Tenzij partijen een andere intrestvoet zijn overeengekomen, is deze intrest verschuldigd aan een rentevoet gelijk aan “de referentie-interestvoet vermeerderd met acht procentpunten en afgerond tot het hogere halve procentpunt”. Deze rentevoet wordt elk semester bepaald, maar bleef al jaren stabiel hangen op 8%. Nu heeft deze rentevoet een serieuze sprong gemaakt. Voor het eerste semester van 2023 bedraagt hij maar liefst 10,5%! Ook voor overheidsopdrachten is de rentevoet van 10,5% van toepassing.

Uiteraard is dit goed nieuws voor bedrijven die nog facturen moeten innen, maar let goed op wanneer je zelf met betalingsachterstand kampt; aan een rentevoet van 10,5% loopt de rekening gauw op!

Een overzicht van de toepasselijke rentevoeten vind je op onze website: Rentevoeten | Embuild Ledenportaal

Saskia Smout